Today 18.10.2018 / name-day: Hanny, Juliana and Łukasza
05:58:06

RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

BIP

cittaslow

Invest in Ryn

Dyżur policji

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Posterunek Policji w Rynie

Tel. (87) 421 80 07; 997; 112

Dzielnicowi :

1. Miasto Ryn - Asp. Szt. Kamil Aleksiun       - Tel. 887 876 210

2. Gmina Ryn - Mł. Asp. Radosław Gembal    - Tel. 887 876 182