Today 13.11.2018 / name-day: Arkadii, Krystyna and Stanisławy
08:01:39

RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

BIP

cittaslow

Invest in Ryn

The town Council

The Municipal Council in Ryn - term 2014-2018
 
L.p. Name and surname Function
1 Michał Szczebiot chairman
 Alina Jucewicz vice-chairman 
 Jarosław Filipek 
 Jolanta Kołakowska 
 Ryszard Jarosz 
 Adam Majgier 
 Joanna Kryńska-Cieśla  
 Stanisław Kożuszko 
 Ireneusz Nieckarz 
10  Krzystof Jarosz 
11  Andrzej Jarmołowicz 
12  Sławomir Suchorowiec  
13  Elżbieta Laskowska 
14  Juliusz Brant 
15  Roman Szewczyk