Today 22.07.2018 / name-day: Magdaleny, Mileny and Józefa
20:45:03

RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

BIP

cittaslow

Twin cities

Jurbarkas (Lithuania) – partnership since 2001 r.

Jurbarkas

Amt Neuhaus (Germany) – partnership since 2006 r.

Amt Neuhaus