RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

BIP

cittaslow

Informacja w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie

16.11.2017
INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE
 
z dnia 15 listopada 2017 r.
 
 
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 185), podaje się do publicznej wiadomości informację o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, zarządzonych na dzień 11 lutego 2018 r.
 
1. Prawo zgłaszania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie mają komitety wyborcze, utworzone dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, których zawiadomienie o utworzeniu zostało przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie.
2. Zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie do dnia 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 255) w godzinach urzędowania, tj.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2, mogą być złożone Komisarzowi Wyborczemu przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby (na podstawie pisemnego upoważnienia, bądź jego uwierzytelnionej kopii) lub w inny sposób doręczone Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie (np. pocztą).
W razie wysłania pocztą, o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
4. Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 783), zmieniona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania (…) (M. P. poz. 1007).
 
Akty prawne dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – http://pkw.gov.pl/, natomiast wzór zgłoszenia - w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, a także na podstronie internetowej Komisarza Wyborczego w Olsztynie – http://olsztyn.kbw.gov.pl/.
 
KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE
 
z dnia 15 listopada 2017 r.
 
 
       Na podstawie § 8 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 185), podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych:
 
       Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski zarządzeniem nr 305 z dnia 14 listopada 2017 r. zarządził na dzień 11 lutego 2018 r. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rynie.
 
       Zawiadomienia komitetów wyborczych, które zamierzają uczestniczyć w ww. wyborach, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie.
 
Miejsce przyjmowania zgłoszeń:
Siedziba Komisarza Wyborczego w Olsztynie -
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie
Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
(gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 255)
tel. 89 523 23 48.
 
Czas przyjmowania zgłoszeń:
Zawiadomienia przyjmowane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. w godz. 7:30 – 15:30.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 4 grudnia 2017 r. o godzinie 15:30.
(w razie wysłania dokumentów pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego w Olsztynie).
 
Powyższy termin, zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do powołanego zarządzenia upływa w niedzielę, tj. 3 grudnia 2017 r., jednakże uległ on przedłużeniu zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15, poz. 1089).
      Zasady tworzenia komitetów wyborczych określone są w Kodeksie wyborczym. Treść Kodeksu i innych dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – http://pkw.gov.pl/. Natomiast wzory dokumentów dotyczące tworzenia komitetów wyborczych - w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, a także na podstronie internetowej Komisarza Wyborczego w Olsztynie – http://olsztyn.kbw.gov.pl/.
 
Komisarz Wyborczy
w Olsztynie
(-) Rafał Malarski
Zobacz pozostałe aktualności Archiwum aktualności
po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Events of the day 10 Sierpień 2018 (piątek)
Events of the day 11 Sierpień 2018 (sobota)
Events of the day 12 Sierpień 2018 (niedziela)
13
14
15
16
17
Events of the day 18 Sierpień 2018 (sobota)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Rynie 20 lipca 2018 r.

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Rynie 20.07.2018 r.

Galerie

więcej galerii

VIII Turniej Miast Historycznych

IX Otwarte Zawody Strzelecki o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

Fotorelacja z otwarcia sezonu żeglarskiego i turystycznego w Rynie

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Rynie

Sonda

Czy planujesz urlop podczas wakacji?