RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

BIP

cittaslow

Konkurs na projekt flagi Gminy Ryn

13.03.2017

Regulamin konkursu na projekt flagi Gminy Ryn

I. Definicje regulaminu.

1. Organizator –  Gmina Ryn

2. Komisja – Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

3. Uczestnik – mieszkaniec Gminy Ryn, który złoży  prawidłowy projekt.

4. Projekt – projekt flagi Gminy Ryn wraz z uzasadnieniem (opisem)

 

II. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs  organizowany jest  w okresie od 1 kwietnia  do 30 września 2017r.

2. Regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zawiera warunki uczestnictwa,

    które uczestnik akceptuje poprzez przesłanie projektu.
Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z zasadami konkursu oraz nie wnosi zastrzeżeń
i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego regulaminu (wzór oświadczenia w załączeniu).

III. Zasady konkursu.

1. Uczestnik, powinien wykonać projekt flagi gminy uwzględniając podstawowe zasady preferowane przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny (publikowane na stronach instytutu: Zasady projektowania flag) takie jak:

1)     zalecane są proporcje płata 5:8, jak we fladze państwowej;

2)     zalecane jest wyprowadzenie barw flagi z barw herbu;

3)     możliwe jest także zaprojektowanie flagi heraldycznej (godło na płacie o barwie pola tarczy herbowej);

4)     na fladze stosuje się zasadę kontrastu (dwie podobne do siebie barwy – np. błękitna

i zielona, lub biała i żółta – nie mogą ze sobą sąsiadować);

5)     nie używa się dwóch odcieni tej samej barwy

wraz z opisem – uzasadnieniem nawiązującym do historii i tradycji ziemi ryńskiej; opisem powodów użycia poszczególnych barw (wartość nasycenia koloru w systemie CMYK) czy symboli.

   Każdy uczestnik może przekazać tylko jeden projekt.

2. Projekt należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w formie papierowej
i elektronicznej na płycie CD-R przy zastosowaniu powszechnie używanych formatów(cdr, bmp, pdf, odr, doc, jpg) wraz z (w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na flagę gminy Ryn”) danymi uczestnika, czyli imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu do dnia 30 września 2017r.
Uwzględniane będą tylko kompletne projekty.

3. Komisja dokonuje oceny zakodowanych przez organizatora projektów według

    przyjętych kryteriów: pomysłowość, artystyczne wykonanie oraz estetykę projektów,
    a także ich przydatność do celów promocyjno-reklamowych.
    Następnie wybiera 2 najlepsze projekty.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.
5. Uczestnik, którego projekt  flagi Gminy Ryn zostanie zatwierdzony na sesji Rady,
     może otrzymać nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu
w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych gminy Ryn www.miastoryn.pl

2. Organizator nie będzie zwracał uczestnikom złożonych do oceny projektów.

Do pobrania: 
Zobacz pozostałe aktualności Archiwum aktualności
po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Events of the day 10 Wrzesień 2017 (niedziela)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Events of the day 22 Wrzesień 2017 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2017 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2017 (niedziela)
25
26
27
28
29
30

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Rynie 28 czerwca 2017 r.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Rynie 28.06.2017 r.

Galerie

więcej galerii

IX Otwarte Zawody Strzelecki o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

Fotorelacja z otwarcia sezonu żeglarskiego i turystycznego w Rynie

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Rynie

VII Turniej Miast Historycznych Ryn 2016

Sonda

Czy planujesz urlop podczas wakacji?