RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

Mazury to BiznesBIP

cittaslow

Invest in Ryn

Zakończono realizację inwestycji: „Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie”

12.04.2019

Zakończono realizację inwestycji pn.: Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie”. Inwestycja ta polegała na rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień w Rynie
z odnowieniem zewnętrznej elewacji, wnętrza wraz z węzłem sanitarnym oraz budowie tarasu widokowego wokół wieży i innymi elementami do wykorzystania potencjału rewitalizowanej wieży, jako punktu widokowego.

 

 

Prace związane z rewitalizacją wieży ciśnień objęły:

- prace remontowo – budowlane wieży, instalacja windy osobowej wewnątrz budynku, budowa tarasu widokowego i sanitariatów oraz podnośnika dla osób niepełnosprawnych

- utwardzenie istniejącego ciągu pieszo – jezdnego z kostki kamiennej

- budowę utwardzonego chodnika wokół wieży

- nasadzenie zieleni

- elementy małej architektury: drewniane ławki z koszami na śmieci

- oświetlenie zewnętrzne terenu

Wieża ciśnień w Rynie jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków na terenie gminy, jej rewitalizacja przyczyni się do podniesienia potencjału turystycznego miejscowości, jednocześnie poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytku.

Inwestycja ta została zrealizowana w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w który został wpisany „Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko– Mazurskiego”.

Całkowite koszty realizacji inwestycji: 1 653 455,79 zł

Kwota dofinansowania: 1 192 972,19 zł

Poniżej przedstawiamy zdjęcia wieży ciśnień oraz jej wnętrza a także widoku z tarasu.

1

2

3

4

5

14

6

7

8

9

11

1213

Zobacz pozostałe aktualności Archiwum aktualności