RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

BIP

cittaslow

Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Rynie kadencji 2014-2018
 
 L.p. Imię i nazwiskoFunkcja 
1Jarosław Filipek przewodniczący
 Alina Jucewicz wiceprzewodnicząca
  Michał Szczebiot 
 Jolanta Kołakowska 
 Ryszard Jarosz 
 Adam Majgier 
 Joanna Kryńska-Cieśla 
 Stanisław Kożuszko 
 Ireneusz Nieckarz 
10  Krzysztof Jarosz 
11  Andrzej Jarmołowicz 
12 Sławomir Suchorowiec  
13  Elżbieta Laskowska 
14  Juliusz Brant 
15  Roman Szewczyk 

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

L.p.Imię i nazwiskoFunkcja
1Juliusz BrantPrzewodniczący
2Stanisław Kożuszko 
3Joanna Kryńska-Cieśla 
4Adam Majgier 
5Ireneusz Nieckarz 

 

Stałe komisje Rady:

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa i Turystyki w składzie:

L.p.Imię i nazwiskoFunkcja
1Stanisław KożuszkoPrzewodniczący
2Krzysztof Jarosz 
3Andrzej Jarmołowicz
 
4Roman Szewczyk 
5Ryszard Jarosz 
6Elżbieta Laskowska 
7Jarosław Filipek 
8Michał Szczebiot 
9Sławomir Suchorowiec 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w składzie: 

L.p.Imię i nazwiskoFunkcja
1Jolanta KołakowskaPrzewodnicząca
2Alina JucewiczWiceprzewodnicząca
3Elżbieta Laskowska 
4Sławomir Suchorowiec 
5Ireneusz Nieckarz 
6Adam Majgier 
7Roman Szewczyk 
8Andrzej Jarmołowicz 
9Krzysztof Jarosz 

 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia w składzie: 

L.p.Imię i nazwiskoFunkcja
1Joanna Kryńska-CieślaPrzewodnicząca
2Ryszard Jarosz 
3Jolanta Kołakowska 
4Jarosław Filipek 
5Juliusz Brant