Today 07.12.2021 / name-day: Agaty, Ambrożego and Marcina
06:50:57

RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

Mazury to BiznesBIP

cittaslow

Invest in Ryn

Investment offer

ENGLISH Ze względu na swoje położenie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oraz panujące warunki przyrodnicze, Ryn jest gminą o dużym potencjale turystycznym. W ofercie inwestycyjnej Ryn posiada tereny przeznaczone właśnie pod turystykę i rekreacje, ale także obszary przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz cele przemysłowo-produkcyjno-składowe i usługowe.

Wszystkie tereny inwestycyjne objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wybierz ofertę inwestycyjną: