bip

Ryn

Obrady wspólne delegacji Polskiej i Litweskiej

15-lecie współpracy z miastem partnerskim Jurbarkas na Litwie

W dniach 28-09.07.2015 r. delegacja z Gminy Ryn w składzie: Burmistrz Józef Karpiński, z-ca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Renata Radziulewicz, Radni Stanisław Kożuszko i Ryszard Jarosz oraz pracownik Urzędu Seweryn Stankiewicz udała się na Litwę do Jurbarkasu – miasta partnerskiego Rynu, z okazji 15-lecia współpracy partnerskiej. Na miejscu delegację przywitał zastępca Mera Regionu (gminy) Saulius Lapėnas. W planie była wizyta w odrestaurowanym gospodarstwie zaadaptowanym na niewielkie centrum konferencyjne z pokojami, gospodarstwie pasiecznym oraz w zamku Pilis.

Drugiego dnia w tamtejszym Urzędzie odbyło się robocze spotkanie, podczas którego delegacje na czele z Burmistrzem Karpińskim i Merem Skirmantas Mockwvicious debatowały, w jaki sposób można jeszcze bardziej rozwinąć współpracę partnerską. Burmistrz Rynu podkreślił, że należy się skupić  na zintensyfikowaniu i zacieśnieniu działań w zakresie wymiany młodzieży oraz w sferze gospodarczej. „Kontakty najmłodszych są bardzo ważne, musimy zaszczepić im wartości takie jak przyjaźń i współdziałanie, a możemy być pewni o przyszłość naszych regionów” – stwierdził Burmistrz. Ważna jest także współpraca organizacji pozarządowych. Nowa perspektywa finansowa daje duże pole do działania w zakresie pozyskania funduszy na wyżej wspomniane cele. Ustalono, że należy powołać zespół roboczy, który będzie koordynował proces współpracy i realizował ustalenia. Jeśli się uda, jeszcze w tym roku odbędzie się wizyta studyjna przedsiębiorców z Jurbarkasu w Rynie, a następnie rewizyta naszych na Litwie.

Kolejnym punktem pobytu było spotkanie z mieszkańcami Jurbarkasu. Mer przedstawił pokrótce 15 lat współpracy pomiędzy naszymi miastami. Następnie Burmistrz Rynu podziękował dotychczasową współpracę oraz wyraził nadzieję, na jej kontynuację.  „Mam nadzieję, że nie zabraknie nam sił i determinacji na kolejne lata współpracy. Liczę na podejmowanie przez nas  nowych wyzwań, na angażowanie młodych pokoleń, które przyszłości przejmą idee partnerskich spotkań” – powiedział Burmistrz. Na koniec zaprosił mieszkańców Jurbarkasu do odwiedzenia Rynu.

Po obiedzie delegacja zwiedziła zmodernizowany budynek biblioteki miejskiej. Następnie wszyscy udali się do parku miejskiego na spotkanie z panią Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej, która opowiedziała o swojej działalności. Kolejnym punktem był koncert fortepianowy i skrzypcowy w dawnej cerkwi. Po oficjalnym zakończeniu delegacja udała się do Rynu.

Wizyta w gosdpodarstwie

Wizyta w gosdpodarstwie

Wizyta w gosdpodarstwie

Wspólne zdjęcie delegacji wraz z przedstawicielami władz Jurbarkasu

Urząd Rejonu Jurbarkas

Spotkanie robocze w Urzędzie

Występ chóru z Jurbarkasu

Ryńska delegacja na spotkaniu z mieszkańcami Jurbarkasu

Wspólne zdjęcie delegacji z mieszkańcami

Mer kroi pamiątkowy tort

Burmistrz Rynu i Mer Jurbarkasu

Zwiedzanie Biblioteki w Jurbarkasie

Spotkanie z panią Dyrektor Centrum Turystyki

Koncert w dawnej cerkwi

 

Skip to content