bip

Ryn

Cittaslow

Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow odbyło się 19-21 czerwca 2015 roku we włoskim Abbiategrasso.
Zgromadzenie organizowane jest co roku w jednym z miast członkowskich Stowarzyszenia. W spotkaniu we Włoszech wzięło udział 205 delegatów z ok. 20 krajów, w tym Australii, Belgii, Chin, Francji, Holandii, Islandii, Japonii, Korei Południowej, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Włoch. Obrady odbywały się w urokliwej scenerii dawnego Konwentu Objawienia (Annunciata), który obecnie wykorzystywany jest jako galeria sztuki, miejsce warsztatów kulinarnych, spotkań, koncertów etc. Polska delegacja liczyła 22-osoby i byli to przedstawiciele miast członkowskich i województwa warmińsko-mazurskiego jako członka wspierającego.
W programie uwzględniono również wizytę na światowej Wystawie Expo 2015 w Mediolanie, gdzie niektóre z miast członkowskich Cittaslow prezentowały się w pawilonach narodowych oraz odbyła się również konferencja pt. „Cittaslow, energia dla wszystkich!” w Pawilonie ONZ KIP SCHOOL.
Na konferencji pokazane zostały trzy miasta jako wzorcowe przykłady: Pollica z południowych Włoch, Midden-Delfland z Holandii oraz Gołdap, w imieniu której prezentację wygłosił Stanisław Harajda, p.o. dyrektora Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Prof. Giuseppe Roma, koordynator Międzynarodowego Komitetu Naukowego wręczył nagrody miastom wyróżnionym w zorganizowanym po raz drugi konkursie „Na najlepsze praktyki Cittaslow”. Nagrodę, którą otrzymało miasto Reszel za projekt „Plenerowy plac spotkań mieszkańców w Reszlu”, odebrał burmistrz Reszla Marek Janiszewski. Ponadto Prof. Roma omówił krótko wyniki konkursu „Na najlepszą praktykę Cittaslow 2015”. W konkursie wzięło udział 14 miast z Europy, 4 z Azji i jedno z Australii i Oceanii. Panel ekspercki wyróżnił następujące projekty:
• wyróżnieniem szczególnym nazwanym „Chiocciola Orange” (pomarańczowy ślimak) za najlepszy projekt ze wszystkich – miasto Yanyang, Chiny, za projekty „Powolna jazda i powolny spacer” oraz „ Siwowłosa orkiestra”;
• w kategorii środowisko – miasto Mungia, Hiszpania, za projekt „Plan działań dla zrównoważonego środowiska”,
• w kategorii infrastruktura – miasto Reszel, Polska, za projekt „Plenerowy plac spotkań mieszkańców w Reszlu”,
• w kategorii jakość życia miejskiego – miasto Trevi, Włochy, za projekt „Miękka sieć
na co dzień”,
• w kategorii lokalna gospodarka – miasto Fonglin, Tajwan, za projekt „zachowanie tradycyjnych przepisów kulinarnych w celu szerzenia filozofii Cittaslow i Slowfood”;
• w kategorii aktywna społeczność – miasto Cheongsong, Korea Południowa, za projekt „Szkoła wspierająca mieszkańców”,
• w kategorii spójność społeczna – miasto Vaals, Holandia, za projekt „Biuro spraw wewnętrznych”.
• Nagrodę specjalną w kategorii najlepszy pomysł otrzymało miasto Vigarano Mainarda, Włochy, za projekt „Włączenie społeczne uchodźców”.
Do Stowarzyszenia przyjęto następujące miasta:
• z Włoch: Sant’Agata di Puglia, Turbigo,
• z Chin: Shimenshan, Qufu,
• z Polski: Prudnik,
• z Turcji: Şavşat.
W imieniu polskich miast: Nowego Dworu Gdańskiego, Bartoszyc i świeżo przyjętego Prudnika certyfikaty członkowskie odebrał Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego, prezes dopiero co utworzonego Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”. Arnoud Rodenburg, pierwszy wiceprezes Stowarzyszenia, burmistrz Midden-Delfland w Holandii, przedstawił bieżącą sytuację w zakresie tworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Zachęcił miasta ·do przystępowania do niego. EUWT stanowi doskonałe narzędzie do pozyskiwania środków na rzecz i w celu promocji Cittaslow, czego przykładem była piątkowa konferencja na EXPO.
Pier Giorgio Oliveti, sekretarz generalny Stowarzyszenia przedstawił raport z wykonania budżetu za rok 2014 i plan na rok 2015. Omówił różnie wdrażane projekty, np. jeśli chodzi o projekt pt. „Cittaslow Doing” dotyczący waloryzacji rzemiosła bierze w nim udział m. in. z Polski Lidzbark, miasto pretendujące o członkostwo. Z kolei projekt dotyczący szlaku przemysłowego dziedzictwa kulturowego jest na etapie wstępnym. Celem utworzenia szlaku dziedzictwa przemysłowego jest pokazanie, w jaki sposób era zmian przemysłowych i technologicznych innowacji wpłynęła na nie tylko fizyczną strukturę europejskich miasteczek i ich okolic, co jest widoczne do dziś, ale jak głęboko odcisnęła swe piętno na organizacji społeczeństwa i krajobrazu kulturowego naszego kontynentu.
We wstępnym szkicu projektu zaproponowano już pewne destynacje np. wydobycie i przetwórstwo soli, zabytkowe śluzy na rzekach, kolej etc. rezultatami projektu byłoby powstanie samowystarczalnych sieci tematycznych miast o przemysłowej przeszłości, zwiększenie atrakcyjności indywidualnych miast/miejsc, etc.
O projekcie zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności mówił przedstawiciel Uniwersytetu w Bolonii, w imieniu prof. Ricardo Accorsi. Prezentacja została przedstawiona delegatom, aby zachęcić miasteczka Cittaslow do włączenia się w realizację projektu. Cittaslow przedstawia model bezpiecznego, uczciwego, zrównoważonego stylu bycia i wspiera życie zgodne z naturą odnoszące się z szacunkiem do zasobów naturalnych oraz historycznych i kulturowych korzeni danej społeczności i danego terytorium. Ten model zagrożony jest przez zglobalizowaną hegemonię niezrównoważonego rozwoju i jego „zasad” opartych na konsumpcjonizmie i produkcji masowej. W celu zapewnienia pomyślnej przyszłości dla Cittaslow należy zintegrować ten model z masową ekonomią, poprzez stworzenie zestawu wirtualnych mechanizmów mających za zadanie szerzenie najlepszych praktyk Cittaslow na świecie. Centrum Zrównoważonych Łańcuchów Dostaw Żywności na Uniwersytecie w Bolonii powzięło za cel zaprojektowanie i wdrożenie zrównoważonej sieci produkcji i dystrybucji rzemieślniczych produktów żywnościowych z Cittaslow, pomiędzy miastami Cittaslow oraz w relacji z rynkiem zewnętrznym, globalnym. Szczegółowe informacje nt. stanu zaawansowania i możliwości włączenia się w realizację projektów można uzyskać bezpośrednio w biurze centrali Międzynarodowego Stowarzyszenia.

Oliveti przedstawił zebranym uchwałę Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow w sprawie rekomendacji kandydatur na członków władz Międzynarodowego Stowarzyszenia
z ramienia Polskiej Sieci: na wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia –Artura Wrochnę, krajowego koordynatora Polskiej Sieci Cittaslow, na członka Międzynarodowego Komitetu Koordynującego – Jacka Wiśniowskiego, burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, na członka Rady Gwarantów (Komisji Rewizyjnej) – Klaudiusza Kandzię, burmistrza Kalet. W wyniku głosowania, kandydatury jednogłośnie przyjęto.

Najbliższe posiedzenie Komitetu Koordynującego Stowarzyszenia odbędzie się 6-7 listopada 2015 r. w Falköping w Szwecji. Prof. Giuseppe Roma omówił wyniki ankiety przeprowadzonej przez Międzynarodowy Komitet Naukowy Cittaslow ze wsparciem Instytutu Badawczego Censis w miasteczkach sieci w roku 2015. W ankiecie wzięło udział 48% miasteczek, 90 respondentów z 20 krajów, o 50% więcej ·niż w 2012 roku; 46% miasteczek włoskich, 41% europejskich, 76% z innych kontynentów. „Idealne miasteczko” okazało się być, wg wypowiedzi, małe, tętniące życiem kulturalnym i społecznym, dobrze współgrające z otaczającą naturą, „towarzyskie”. Cechą charakterystyczną miasteczka Cittaslow okazało się być istnienie w nim historycznego centrum, parku, muzeum, restauracji z lokalnymi potrawami, istnienie publicznych ogródków warzywnych. Wyróżnione archetypy slow to: krajobraz, produkty żywnościowe, tradycyjne rzemiosło i poczucie wspólnoty. 2,3 mln turystów odwiedziło miasteczka Cittaslow. W ankiecie pytano także, jak burmistrzowie miast Cittaslow oceniają czy istnieją krajowe polityki wsparcia małych miasteczek (50% tak/nie) i czy czują wsparcie ze strony krajowych rządów 957%, że nie). Profesor wyraził zdanie,
iż ankieta ta powinna być przeprowadzana raz na dwa lata. Daje ona wiedzę dla burmistrzów w zakresie funkcjonowania miasteczek Cittaslow, ich wizerunku w oczach mieszkańców, turystów i gości.

Przedstawiciele miast z Chin, Tajwanu, Niemiec, Korei Południowej, Belgii, Szwecji, Francji wygłaszali krótkie prezentacje opisując sytuację danych sieci krajowych.
Dla przykładu w Niemczech sieć dynamicznie się rozwija i będzie liczyła niebawem 17 miast. Sieć nordycka kładzie duży nacisk na turystyczną promocję miasteczek w sieci i także powiększy się o kolejne miasto z Norwegii. Christian Leclercq, burmistrz miasta Silly w Belgii, krajowy koordynator, przekazał informacje o formalnym tworzeniu sieci miast belgijskich. Prof. Dehyun Sohn wygłosił prezentację o filozofii i podejściu do Cittaslow w Korei Południowej.

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa przemawiał w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako członka wspierającego Cittaslow. Podkreślił znaczenie tworzenia i funkcjonowania Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow oraz o stałym wsparciu jej inicjatyw przez samorząd województwa. Świadczy o tym fakt, m. in. wpisania Cittaslow do „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”, wydzielenia puli środków celowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 dla miast Cittaslow, wpisania Cittaslow jako trzeci z kolei co do ważności produkt turystyczny w projekcie Strategii Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedstawiciel miasta Vizela w Portugalii zaprosił delegatów do uczestnictwa w przyszłorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Cittaslow właśnie w tym mieście. Z kolei Zgromadzenie przewidziane na rok 2017, 2-5 maja, planowane jest w mieście Goolwa w Australii.

Źródło: cittaslowpolska.pl/aktualnosci-czytaj/497/zgromadzenie-ogolne-miedzynarodowego-stowarzyszenia-cittaslow-19-21-czerwca-2015-abbiategrasso-wlochy

Link do galerii zdjęć: cittaslowpolska.pl/galeria-ogladaj/79/zgromadzenie-ogolne-cittaslow-19-21062015-abbiategrasso-wlochy


Podsumowanie festiwalu Cittaslow w Gołdapi
Szósta edycja Festiwalu Cittaslow już za nami. Tegoroczna odbyła się 9 maja w Gołdapi przy Promenadzie Zdrojowej. W programie znalazły się m.in. kiermasz wyrobów rzemieślniczych, występy zespołów muzycznych z miasteczek członkowskich Cittaslow, kiermasz żywności naturalnej i tradycyjnej, turniej miast Cittaslow, konkursy z nagrodami, koncert zespołu „Indios Bravos” i inne atrakcje. Przybyli goście mieli okazję skorzystać z bezpłatnej degustacji potraw, przygotowanej specjalnie na tę okazję przez restauratorów – członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.
Również Ryn miał swoje piękne stoisko. W naszej ocenie było ono najpiękniejsze i posiadało bardzo szeroki asortyment produktów. Od ręcznie wyrabianej biżuterii i innych ozdób, rzeźb, haftów, po pokazowy ul, który przyciągał rzesze zwiedzających, głównie tych najmłodszych. Rozdawaliśmy również foldery, prezentujące wspaniałe walory naszej gminy.
Festiwal był doskonałą okazją do zaprezentowania rosnącego z roku na rok potencjału Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, która zrzesza już piętnaście miast z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego: Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Lubawę, Nidzicę, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym, Reszel i Ryn oraz cztery spoza województwa warmińsko-mazurskiego: Murowaną Goślinę z Wielkopolski, Kalety z województwa śląskiego, Rejowiec Fabryczny z lubelskiego, Nowy Dwór Gdański z pomorskiego. Podczas Festiwalu zaprezentowały się też zaawansowane w procedurze certyfikacji miasta pretendujące: Prudnik z opolskiego oraz Lidzbark (nad Welem), Orneta i Działdowo z Warmii i Mazur.
Prezentowali się również producenci (restauracje, gościńce, wytwórcy) z sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmii Mazur i Powiśla. Można było skosztować ich wyrobów jak też nabyć szereg produktów regionalnych, powstających według tradycyjnych receptur.
Ważnym elementem wydarzenia była konferencja „Cittaslow szansą przyszłych pokoleń”, w której udział wzięli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Ambasadorzy Cittaslow z zagranicy oraz Komitetu Naukowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow i przedstawiciele samorządów.
Festiwal Cittaslow organizowany jest w ramach projektu „Cittaslow – sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Organizatorem Festiwalu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, członek wspierający Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.
Link do galerii zdjęć: www.miastoryn.pl/galeria/festiwal-cittaslow
Do obejrzenia reportaże „Akcja lato” TVP Olsztyn:
olsztyn.tvp.pl/akcja_lato_goldap-cz1
olsztyn.tvp.pl/akcja_lato_goldap-cz2

Informacje o Festiwalu znalazły się nawet u naszych sąsiadów z Kaliningradu:
http://rugrad.eu/tourism/news/772875/


Moc atrakcji w Gołdapi podczas Festiwalu Cittaslow

Pomarańczowy ślimak, którego coraz więcej pojawia się ostatnio w przestrzeni Gołdapi zwiastuje duże wydarzenie zaplanowane na 9 maja. Przy Promenadzie Zdrojowej odbędzie się wtedy VI Festiwal Cittaslow, będący prezentacją Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Sieć Cittaslow, do której Gołdap należy od dwóch lat, skupia urokliwe małe miasteczka, w których żyje się niespiesznie, harmonijnie, w zgodzie z naturą i środowiskiem, stawiając na lokalne walory kulinarne i tradycję.

Festiwal Cittaslow odbywa się raz w roku, za każdym razem w innym miasteczku sieci. Tym razem gospodarzem wydarzenia będzie Gołdap, do której zjadą pozostałe miasteczka Cittaslow, aby zaprezentować to, co mają u siebie najlepszego. Będą więc stoiska z wyrobami lokalnymi oraz prezentacja dorobku kulturalnego każdego miasta. Będzie także darmowa degustacja dań z sieci dziedzictwa kulinarnego. Oprócz oprawy kulturalnej (wieczorny koncert zespołu Indios Bravos), organizatorzy zadbali także o rozrywkę sportową.  Dotychczasowy doroczny Bieg Zwycięstwa odbędzie się pod nową nazwą Biegu Zdrojowego. Do pokonania będzie od 200 do 5000 metrów, w zależności od kategorii wiekowej. Na zwycięzców czeka piękny medal, który na tę wyjątkową okazję przybrał formę ślimaka. Szczegółowe informacje na temat Biegu Zdrojowego znajdą Państwo na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

http://osirgoldap.pl/trasa/
http://osirgoldap.pl/program-biegu-zdrojowego/
http://osirgoldap.pl/prezentujemy-medal-biegu-zdrojowego/

Ciekawą atrakcję z okazji Festiwalu Cittaslow przygotowała Biblioteka Publiczna organizując pomarańczowy rajd rowerowy w ramach akcji ,,Odlotowy Bibilotekarz”.

W Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych ,,Zdrój” oraz w hotelu Ventus Natural Spa w dzielnicy uzdrowiskowej można podziwiać rozmaite, kolorwe ślimaki zgłoszone do konkursu na Najpiękniejszego Ślimaka Cittaslow.

Warto być w Gołdapi 9 maja! Zapraszamy! 

PRAKTYCZNE do pobrania:

Will open in new windowPLAKAT

Will open in new windowPlan miasta

Will open in new windowPlan imprezy


Wyniki konkursu na najładniejszego ślimaka Cittaslow Ryn 2015

Wpłynęło 15 prac konkursowych. Numeracja prac :

1. Lidia Wiszowata
2. Nikola Koleśnik
3. Sandra Gembal
4. Dominika Romanowska
5. Elżbieta Rudnik
6. Nikodem Kaczmarczyk
7. Michał Drozd
8. Zofia Gryber
9. Weronika Malinowska
10. Danuta Ostrowska
11. Agnieszka Cok
12. Świetlica szkolna – praca zbiorowa : Małgorzata Stunża, Aleksandra Dziekońska pod kierunkiem Izabeli Ćwik , Jolanty Symonowicz
13. Świetlica szkolna – praca zbiorowa : Lidia Bułakowska, Gabriela Jaz, Karol Dorożko pod kierunkiem Izabeli Ćwik , Jolanty Symonowicz
14. Anna Borożyńska
15. Julia Cybul, Elżbieta Cybul

Skład komisji konkursowej:

1. Marek Podskalny 
2. Maria Tuczyńska
3. Bogusława Bujwid
4. Jolanta Kołakowska
5. Ryszard Jarosz
6. Jarosław Majkowski

Każdy z członków komisji przyznał punkty od 1 – 5 (5 jest najwyższą oceną) Po zsumowaniu punktacji członków komisji konkurs na najładniejszego ślimaka wygrali:

(ślimak nr 10) Danuta Ostrowska – 19 pkt
(ślimak nr 5) Elżbieta Rudnik – 17 pkt
(ślimak nr 15) Julia Cybul, Elzbieta Cybul – 15 pkt

Najładniejszym ślimakiem Cittaslow Ryn 2015 został ślimak nr 10 wykonany przez Panią Danutę Ostrowską.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za chęć udziału w naszym konkursie. 
Zwycięzcom Gratulujemy!

Galeria zdjęć dostępna po kliknęciu.


Festiwal Cittaslow 2015 w Gołdapi
Już 9 maja na Warmii i Mazurach odbędzie się szósta edycja Festiwalu Cittaslow. Po Reszlu, Lidzbarku Warmińskim, Nowym Mieście Lubawskim, Olsztynku i Rynie, gospodarzem tego wydarzenia będzie Gołdap.
To urokliwe miasteczko powiększyło polską sieć Cittaslow w 2013 roku. Festiwal Cittaslow jest doskonałą okazją do zaprezentowania rosnącego z roku na rok potencjału Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, która zrzesza piętnaście miejscowości z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Lubawę, Nidzicę, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym, Reszel i Ryn oraz cztery spoza województwa warmińsko-mazurskiego: Murowaną Goślinę z Wielkopolski, Kalety z województwa śląskiego, Rejowiec Fabryczny z lubelskiego, Nowy Dwór Gdański z pomorskiego. Podczas Festiwalu zaprezentują się też zaawansowane w procedurze certyfikacji miasta pretendujące: Prudnik z opolskiego oraz Lidzbark (nad Welem), Orneta i Działdowo z Warmii i Mazur.
Bogaty program przewiduje m.in. kiermasz wyrobów rzemieślniczych i występy zespołów muzycznych z miasteczek członkowskich Cittaslow, kiermasz żywności naturalnej i tradycyjnej, turniej miast Cittaslow, konkursy z nagrodami, koncert zespołu „Indios Bravos” i inne atrakcje. Mieszkańcy Gołdapi oraz zaproszeni goście będą mieli okazję skorzystać z bezpłatnej degustacji potraw, przygotowanej specjalnie na tę okazję przez restauratorów – członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.
Ważną częścią Festiwalu będzie zaplanowana na sobotę konferencja dotycząca rozwoju idei Cittaslow pt. „Cittaslow szansą przyszłych pokoleń”. Do udziału w niej zaproszeni zostali przedstawiciele władz i Komitetu Naukowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Swoją obecność potwierdzili przedstawiciele ścisłego Zarządu Stowarzyszenia, m. in. pierwszy Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Pan Arnoud Rodenburg, Burmistrz Midden-Delfland w Holandii, Pan Pier Giorgio Oliveti – Sekretarz Generalny, Pan Gian Luca Marconi, były Przewodniczący Stowarzyszenia w poprzedniej kadencji, obecnie Ambasador Cittaslow, burmistrz Castelnovo ne” Monti (Włochy), Pani Sabine Storme, Ambasadorka Cittaslow, odpowiedzialna za Convivium Slow Food i sieć Cittaslow w Belgii, Prof. dr hab. Krzysztof Skalski, członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow.
Festiwal Cittaslow organizowany jest w ramach projektu „Cittaslow – sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Organizatorem Festiwalu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, członek wspierający Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.
Bieżące informacje na w www.cittaslowpolska.pl

Plakat informacyjny o festiwalu Cittaslow
Plakat informacyjny o festiwalu Cittaslow

Wszytskie archiwalne informacje z dawnej strony www.miastoryn.pl dostępne są pod linkiem: archiwalny.miastoryn.pl/cittaslow


15 marca 2012 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia miasta Ryn do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow – międzynarodowa sieć miast dobrego życia”. 21 października 2012  w czasie trwania Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow w Novellarze we Włoszech Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef Karpiński odebrał certyfikat przyjęcia Miasta Ryn  do sieci Cittaslow.

Dokument akcesyjny do Cittaslow
Dokument akcesyjny do Cittaslow
Skip to content