bip

Ryn

Wdrażanie programu – dane

Informacje o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Ryn otrzymała dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ilość złożonych wniosków przez Beneficjentów końcowych w gminie Ryn: 3

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 0

Kwota wypłaconych dotacji Beneficjentom końcowym: 0

Ilość złożonych wniosków przez Beneficjentów końcowych w gminie Ryn: 0

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 0

Kwota wypłaconych dotacji Beneficjentom końcowym: 0

Ilość złożonych wniosków przez Beneficjentów końcowych w gminie Ryn: 0

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 0

Kwota wypłaconych dotacji Beneficjentom końcowym: 0

Skip to content