bip

Ryn

Herb

Herb Rynu przedstawia brązowego jelenia spoczywającego nad brzegiem niebieskiego jeziora pod zielonym drzewem. Wizerunek ten został skopiowany z piętnastowiecznej pieczęci ryńskiego komtura krzyżackiego. Nadanie herbu nastąpiło dopiero w 1880 r. Zasady używania herbu określa Rada Miejska w Uchwale nr XVII/139/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad używania herbu gminy Ryn.

logo-gmina-ryn-1
Skip to content