bip

Ryn

Miejsko – Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejsko – Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Benigna Pawłowska – Kocoń – Przewodnicząca Komisji

2. Bożena Winiarz – Członek Komisji

3. Radosław Gembal – Członek Komisji

4. Barbara Kowalska – Członek Komisji

5. Magdalena Szefler – Członek Komisji

Emilia Kowalewska – Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kontakt:

e – mail: komisja.alkoholowa@miastoryn.pl

tel.: 87 429 39 71

Skip to content