bip

Ryn

Nagrody i wyróżnienia

Miasto i Gmina Ryn dzięki prężnej pracy burmistrza i całego Urzędu zyskuje uznanie nie tylko w oczach mieszkańców, ale również wśród rożnych instytucji, czego dowodem są liczne nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Poniżej krótki opis wybranych a w galerii zdjęcia. Ryn laureatem rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto 2010 organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna” seminarium dla samorządów oraz regionalna gala rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2010. Ryn – zdobywając 1574,55 punktów zajął 9 miejsce w województwie warmińsko – mazurskim oraz 137 miejsce w kraju. Najlepsza Gmina miejsko – wiejska w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych Gmina Ryn w rankingu Rzeczpospolitej zajęła znakomite III miejsce w Polsce wśród gmin miejsko – wiejskich w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych. Urząd Miasta i Gminy Ryn otrzymał Wyróżnienie I Stopnia za Doskonałość Zarządzania w kategorii organizacje publiczne – Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości  w 2012 i 2013 r.

23 maja 2014 roku odbyła się gala Filary Polskiej Gospodarki, organizowana przez Puls Biznesu. Gazeta przeprowadziła plebiscyt wśród gmin, mający na celu uhonorowanie liderów wśród jednostek samorządu terytorialnego. Zwrócono się w tym celu do gmin w Polsce z prośbą o wskazanie samorządów, o których można powiedzieć, że są liderami w regionie.Samorządowcy spośród gmin w danym województwie wybierają jednego – w ich ocenie – lidera w regionie. W drugim kroku respondenci proszeni są o wskazanie samorządów gminnych z ich województwa, które są liderem pod względem takich kryteriów jak:

a.    dobre zarządzanie finansami gminy

b.    efektywne pozyskiwanie zewnętrznych funduszy

c.    inwestowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czystości)

d.    efektywne budowanie aktywności społecznej

e.    skuteczne poradzenie sobie z wdrożeniem ustawy śmieciowej

Starania dla rozwoju naszej Gminy zostały dostrzeżone przez innych. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef Karpiński otrzymał wyróżnienie w kategorii Samorządowy Manager Regionu 2013!!!

Nagrody
Nagrody

W dniach 11-12 września 2014 roku w Sile, k. Olsztyna odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona Narodowej Strategii Spójności pt.: „Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur”. W spotkaniu wzięli udział zarówno samorządowcy, jak też i przedsiębiorcy, którzy w minionej perspektywie finansowej z powodzeniem sięgnęli po unijne środki na realizację projektów związanych z ochroną środowiska Warmii i Mazur. Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta gala podczas, której Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie nagrodził osoby i instytucje, które w sposób wyjątkowy zaangażowały się w pozyskiwanie środków i realizację projektów związanych z ochroną środowiska Warmii i Mazur. Specjalne podziękowania otrzymał także Józef Karpiński (burmistrz Rynu).

Wręczenie nagrody
Wręczenie nagrody

W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej 2014. Uroczysta gala, impreza towarzysząca Wschodniego Kongresu Gospodarczego (WKG), zgromadziła wielu znamienitych gości – uczestników Kongresu, który 18 i 19 września odbywa się w Białymstoku, samorządowców, dyplomatów, polityków, ekspertów. Redakcja należącego do Grupy PTWP serwisu Portalsamorzadowy.pl, wraz z Radą Konsultacyjną konkursu, wytypowała dziesięć Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2014. To najciekawsze inwestycje, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców wschodniej części kraju w ostatniej dekadzie. Projekty, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców pięciu województw wschodniego regionu Polski w ostatnich dziesięciu latach, zasługujące zdaniem ekspertów na tytuł Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2014, to:

1. Rewitalizacja rynku i przestrzeni miejskiej w Białymstoku (koszt inwestycji to 13,5 mln zł),

2. Centrum Geoedukacji w Kielcach (32,3 mln zł),

3. Port Lotniczy Rzeszów – budowa nowego terminalu pasażerskiego (blisko 100 mln zł),

4. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (38,5 mln zł),

5. Przygotowanie terenów w Białymstoku dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (50,2 mln zł),

6. Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych (77,242 mln zł),

7. Regionalne centrum kształcenia zawodowego nowoczesnych technologii w Rzeszowie (12 mln zł),

8. Budowa miniprzystani wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów w województwie warmińsko-mazurskim (6,698 mln zł),

9. Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie (ponad 0,5 mld zł),

10. Blok kogeneracyjny opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie (40,9 mln zł).

To prestiżowe wyróżnienie w imieniu Gminy Ryn odebrał Burmistrz Józef Karpiński.

Odbiór nagrody
Odbiór nagrody

27.10.2014 w Olsztynie odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie „Eko-Lider Warmii i Mazur 2014” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Ideą konkursu jest docenienie osób, które przez ostatnie cztery lata swoim zaangażowaniem i pracą przyczyniły się do tego, by Warmia i Mazury nadal zachwycały przyrodą. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w zaszczytnym gronie wyróżnionych znalazł się Burmistrz Gminy Ryn Józef Karpiński, który osobiście odebrał pamiątkowy dyplom.

Dyplom
Dyplom

27 listopada poznaliśmy laureatów konkursu na najlepszy projekt promocyjny prowadzony przez gminy, podczas gali na IV Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur w Działdowie. Za turystyczne wydarzenie roku została uznana kampania ,,7 cudów Mazur”, przygotowana wspólnie przez samorządy Giżycka, Mikołajek, Mrągowa, Rucianego-Nidy, Rynu oraz Węgorzewa. Jury doceniło umacnianie wizerunku Mazur jako stolicy polskiego żeglarstwa. Projekt – polegający na organizacji cyklu regat wraz z imprezami towarzyszącymi – jest również wyjątkowy ze względu na ścisłą współpracę samorządów z Mazur. Dzięki połączeniu sił o projekcie było w tym roku głośno w całej żeglarskiej Polsce. Organizatorem konkursu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wraz Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie. Nagrody są przyznawane w czterech kategoriach: „Kultura”, „Sport i rekreacja”, „Turystyka” oraz „Gospodarka”. Jury ocenia przede wszystkim, czy zgłoszony projekt pomógł w promocji miasta czy gminy, która go przeprowadziła.


W listopadowym numerze (24) dwutygodnika Wspólnota, pojawił się ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy. Jest nam niemiernie miło poinformować, że w zestawieniu mniejszych miast pod kątem wydatków finansowych ze środków unijnych za lata 2011-2013 (na jednego mieszkańca 2870,59 zł), Ryn zajmuje bardzo wysokie 9 miejsce w skali kraju i 1 w województwie. W poprzednich latach zajmował odpowiednio 2004-2009 – 36, 2007-2011 – 13, 2009-2012 – 4!. Dla porównania w Toruniu wydatki finansowe ze środków unijnych na jednego mieszkańca wyniosły 2147,71 zł, w Olsztynie 1589,29 zł. W kolejnym zestawieniu miast mniejszych, pod względem wydatków majątkowych finansowanych ze środków unijnych za lata 2001-2013, Ryn w skali kraju zajmuje znakomite 12 miejsce i 3 w województwie (59,39% wydatków majątkowych ogółem), w poprzednich latach odpowiednio 2004-2009 – 24, 2007-2011 – 13, 2019-2012 – 11. Dla porównania w Gdańsku było to 56,71%, a w Olsztynie 49,07%. Konsekwencja i dla rozwoju gminy przynosi wymierne korzyści. Dzięki dofinansowaniu z UE powstało wiele projektów, które bez tej pomocy okazałby się niemożliwe do realizacji. 

Skip to content