bip

Ryn

1

Seniorze trzymaj formę!

Gmina Ryn realizuje projekt ,,Seniorze trzymaj formę!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

Zadanie przeprowadzenia zajęć w ramach wsparcia aktywizacyjnego, powierzono Fundacji PozytywArt.

Odbyły się już pierwsze zajęcia, wyjazdy i wydarzenia, które spotkały się z entuzjazmem wśród seniorów.

Cieszymy się, że możemy efektywnie odpowiadać na potrzeby osób starszych, życząc im wielu niezapomnianych wrażeń.

1

Skip to content