bip

Ryn

Jednostki organizacyjne gminy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie

ul. Szkolna 8a

11-520 Ryn

87 4218030

e-mail:zsp@miastoryn.pl

https://zspryn.edupage.org/

Dyrektor Barbara Szulc

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki

ul. Mikołaja Kopernika 16

11-520 Ryn

87 7375040

e-mail: info@rpekit.pl

https://www.rpekit.pl/

https://www.facebook.com/pages/category/Community-Center/Regionalny-Park-Edukacji-Kultury-i-Turystyki-w-Rynie-280111886218182/

Dyrektor Marta Dąbrowska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie

ul. Ratuszowa 2

11-520 Ryn

tel. 87 4297310

e-mail:  mgopsryn@gmail.com

Kierownik Ewa Małgorzata Modzelewska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rynie

ul. K.Wallenroda 10

11-520 Ryn

87 4218022

e-mail: prezes@pgkimryn.pl

www.pgkimryn.com.pl

Prezes Juliusz Leczycki

Skip to content