bip

Ryn

5 listopada 2021 czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodów osobistych ulegnie skróceniu do godziny 12:00.

!UWAGA!
Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. 5 listopada godz. 12:00, planowane jest całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych.
W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy Ryn informuje, iż 5 listopada 2021r. czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz pozostałych spraw z tego obszaru ulegnie skróceniu do godziny 12:00.
Skip to content