bip

Ryn

7cm

7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Szanowni Państwo,

na zlecenie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, skupiającego 12 gmin: Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Ryn, Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo i 4 powiaty: Giżycki, Piski, Węgorzewski, Mrągowski, konsorcjum firm:

  • ERDA sp. z o.o.,
  • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER,

wykonuje usługę polegającą na sporządzeniu analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu. W ramach usługi przeprowadzone zostanie badanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie promocji gospodarczej i działań marketingowych oraz identyfikacja potencjalnych beneficjentów projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” (przewidywana wartość projektu to ok. 12 mln zł). Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z udziałem dofinansowania Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1. Promocja gospodarcza regionu).

W związku z prowadzonymi działaniami zwracam się z uprzejmą prośbą o życzliwą współpracę oraz aktywny udział w badaniach, które realizowane będą poprzez wywiad telefoniczny, ankietę elektroniczną oraz spotkania bezpośrednie.

Jednym z celów opracowania jest uzyskanie informacji ze strony przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania na wsparcie obejmujące promocję gospodarczą, aby w przyszłości współpraca firm i samorządów była możliwie efektywna i przynosiła wszystkim wymierne korzyści.

Ponadto zapraszam Państwa do udziału w przedsięwzięciu, które w kolejnych latach będzie z pewnością największym programem promocji gospodarczej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Z góry dziękuję za pomoc w realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

Z poważaniem

 

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki www.7cudowmazur.pl

Skip to content