bip

Ryn

herb_logo

90-lecie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich

W sobotę 30 maja 2015 r. w Sterławkach Wielkich odbyła się wielka uroczystość z okazji 90-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i nadanie jej sztandaru. Jest to jedna z najstarszych jednostek OSP w Polsce. Z tego powodu do Sterławek przyjechali zacni goście:

 • st. bryg. Mirosław Hołubowicz zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP woj. Warmińsko-Mazurskiego,
 • bryg. Krzysztof Giedrojć członek Zarządu OW ZOPSRP w Olsztynie, Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi,
 • st. bryg. Jerzy Kunicki wiceprzewodniczący Zarządu OS ZOSPRP w Giżycku, Komendant PSP w Giżycku, bryg. Jerzy Dukiel zastępca Komendanta PSP w Giżycku,
 • mł. insp. Marek Sudnikiewicz zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku,
 • Kapelan Strażaków OSP ks. Henryk Dąbrowski,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef Karpiński,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie Michał Szczebiot,
 • Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Joanna Kryńska-Cieśla,
 • Sekretarz Gminy Ryn Barbara Kowalska,
 • Jednostki OSP z Rynu, Jeziorowskich, Spytkowa, Wydmin, Kruklanek, Kamionki, Rydzewa i Marcinowej Woli.

Zbiórką na placu przy Kościele rozpoczęły się obchody rocznicowe, następnie odbyła się Msza św., którą koncelebrowali ks. Sylwester Fiećko, ks. Wincenty Zalewski i ks. Henryk Dąbrowski, W jej trakcie  poświęcono sztandar. Kolejnym punktem programu był przemarsz pod budynek Strażnicy OSP. Po uroczystym przywitaniu gości, strażaków i mieszkańców przez Prezesa OSP w Sterławkach Wielkich Lecha Pawlaka i odśpiewaniu hymnu państwowego, nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ w nowy sztandar. Jego fundatorami byli: ks. Kanonik Wincenty Zalewski, Józef Karpiński, Danuta i Ireneusz Prudzyńscy, Grażyna i Bogdan Czerwińscy, Danuta Gabińska, Piotr Gabiński, Krzysztof Jowsa, MBS w Giżycku (Tadeusz Tur i Jerzy Banach), Zdzisław Orzołek (sołtys Sterławek Wielkich). Następnie uroczyście przekazano sztandar strażakom. Był to również znakomity czas do odznaczenia zasłużonych strażaków:

 • Złoty Znak Związku – ks. Kanonik Wincenty Zalewski.
 • Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa ks. Kanonik Henryk Dąbrowski.
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – Piotr Gabiński, Zdzisław Orzołek.
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – Jan Jowsa, Piotr Wicha, Andrzej Kołodziejczyk, Karol Drogi.
 • Medal Wzorowy Strażak – Grzegorz Strygo, Grzegorz Drogi, Tomasz Borkowski.

Odczytano również listy gratulacyjne od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Na zakończenie obchodów wystąpił Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sterławiacy

”.Przemarsz do Kościoła

Msza Św.

Przemarsz Strażaków pod remizę OSP

Strażacy

Zaproszeni goście

Przemarsz pocztu Sztandarowego

Odznaczenie strażaków

Odznaczenie strażaków

Odznaczenie strażaków

Odznaczenie strażaków

Występ Sterławiaków

Goście i mieszkańcy oglądający występ Sterławiaków

 

List gratulacyjny

 

 

Skip to content