bip

Ryn

Ogłoszenie o wszczęciu naboru wniosków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących w 2024 roku

Ogłoszenie o wszczęciu naboru wniosków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących w 2024 roku w ramach wykorzystania budżetu obywatelskiego dla projektu

„Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacja wolno żyjących kocic z terenu gminy Ryn”

Szanowni mieszkańcy,

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuję o wszczęciu naboru wniosków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących w 2024 roku w ramach wykorzystania budżetu obywatelskiego dla projektu pn. : „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacja wolno żyjących kocic z terenu gminy Ryn”.

Program obejmuje zabiegi sterylizacji wyłącznie kotów wolno żyjących. Realizacja w/w usług odbywać się będzie w ramach środków finansowych określonych w projekcie i zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. Koszty wykonania zabiegu są w 100% finansowane ze środków przeznaczonych dla danego projektu.

Na podstawie zawartej umowy z Gminą Ryn, wskazane zabiegi będzie wykonywał gabinet  weterynaryjny Przychodnia Weterynaryjna Aleksandra Szczebiot z siedzibą ul. Wiejska 8, 11-520 Ryn.

Lekarz weterynarii będzie realizował wymienione usługi na podstawie potwierdzonego skierowania zwierzęcia do sterylizacji, otrzymanego z Urzędu Gminy.  

Złożone wnioski o skierowanie na zabieg sterylizacji, będą weryfikowane przez komisję,
w skład której wchodzą:

  1. Autorki projektu „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacja wolno żyjących kocic
    z terenu gminy Ryn”.
  2. Pracownik UMiG Ryn.

Po otrzymaniu skierowania należy uzgodnić z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu. Opiekun kota wolno żyjącego dowozi kota wolno żyjącego do Gabinetu Weterynaryjnego oraz po wykonanym zabiegu, odbiera zwierzę z w/w Gabinetu Weterynarii i zapewnia mu dalszą opiekę pooperacyjną.

Nabór wniosków na sterylizację  rozpoczyna się od dnia 16 lutego 2024 r. i trwać będzie do wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 87 429 39 79

Skip to content