bip

Ryn

projekt

ADAPTACJA DZIAŁKI NR 80 W RYNIE NA SKWER WYPOCZYNKOWY PN.: „ZAKĄTEK ZADUMY”

W dniu 7.03.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: ADAPTACJA DZIAŁKI NR 80 W RYNIE NA SKWER WYPOCZYNKOWY PN.: „ZAKĄTEK ZADUMY” z firmą: SZTEMBUD Łukasz Sztemberg, ul. Jeziorna 16, 12-200 Pisz. Przedmiotem inwestycji jest adaptacja terenu parku znajdującego się przy aptece na skwer wypoczynkowy, poprzez budowę ciągów pieszych, fontanny, oświetlenia oraz elementów małej architektury z zagospodarowaniem terenu.

 

 

Koszt robót budowlanych zadania: 2 949 540,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniesie 2 654 586,00 zł

logo

 

podpisanie umowy

 

podpisanie umowy

projekt

Skip to content