bip

Ryn

1

Akcja „Posprzątaj po swoim psie”

Informujemy, że w ramach akcji „Posprzątaj po swoim psie” nad jeziorem Ryńskim zostały umieszczone dwa dystrybutory z woreczkami na psie odchody. Jest to projekt pilotażowy, w przyszłości planowane jest umieszczenie większej ilości dystrybutorów na terenie miasta.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/318/14 Rady Miejskiej w Rynie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryn „utrzymujący zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku wspólnego”

1

Skip to content