bip

Ryn

Logo akcji Tydzień dla ziemii

Akcja „Tydzień dla Ziemi” trwa! Zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że ruszyła Akcja „Tydzień dla Ziemi” – największa pod względem zasięgu akcja ekologiczna na Warmii i Mazurach, organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Jest kontynuacją i odświeżeniem Wiosennych Działań na Warmii i Mazurach. Głównym organizatorem akcji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie we współpracy z centrami edukacji ekologicznej: w Giżycku, Olsztynie, Elblągu i Ełku. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Olsztyn.

Tegoroczna akcja opiera się na kreatywności uczestników i zaplanowaniu aktywnego tygodnia pełnego atrakcji, który pozwoli na miłe spędzenie czasu przy jednoczesnym podniesieniu świadomości ekologicznej uczestników. W tym roku WFOŚiGW w Olsztynie podaje kilka propozycji działań, które można realizować w ramach „Tygodnia dla Ziemi”:

1. Bieg dla Ziemi – rywalizację można zorganizować na terenie szkoły, stadionu, parku, na alejach, czy też w pobliskim lesie. Należy pamiętać o uzyskaniu zgody zarządcy danego terenu na przeprowadzenie akcji.

2. Przyroda bez zużytych baterii – zorganizowanie i przeprowadzenie przez uczniów zbiórki zużytych baterii. Akcja może być urozmaicona o happening lub kampanię edukacyjno-promocyjną skierowaną do społeczności szkolnej i lokalnej, a dotyczącą prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami, wiedzy na temat zagrożeń płynących z ich niewłaściwego składowania. Uczniowie starszych klas mogą przeprowadzić zajęcia dla młodszych uczniów lub grup przedszkolnych. Zorganizowanie spotkania z rodzicami, przedstawicielami samorządu lokalnego i/lub przedstawicielami społeczności lokalnej mającego na celu przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z bateriami. Uczniowie mogą zaprojektować i stworzyć grę dydaktyczną dotyczącą tematyki baterii.

3. Na tropie odnawialnych źródeł energii (OZE) – inwentaryzacja odnawialnych źródeł energii w swojej miejscowości, gminie. Działanie może być urozmaicone o przeprowadzenie konkretnych rozmów/wywiadów z właścicielami instalacji. Dodatkowo akcja może dotyczyć zaprojektowania i przeprowadzenia kampanii edukacyjnej lub happeningu na temat OZE, np. w szkole, w swojej miejscowości itp. Kolejną propozycją może być zorganizowanie Dnia (lub Tygodnia) Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) mającego na celu promocję alternatywnych źródeł energii. Organizacja wewnątrzszkolnego konkursu o OZE.

4. Różnorodność gatunków zwierząt oraz drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu – zakładanie remiz (żywych szkolnych laboratoriów) niewielkich skupisk drzew, krzewów i roślin zielnych pośród pól lub wysepek przy skwerkach lasu bądź wzbogacanie i rozszerzanie działań w istniejących. Można w nich obserwować rośliny, zachowania zwierząt i ich wzajemne relacje. Przeprowadzenie obserwacji i sporządzenie raportów w istniejących remizach, oczkach wodnych itp. (data obserwacji, pora dnia, warunki pogodowe, zmiany w świecie roślin, gatunki zwierząt ,który obserwujemy oraz liczbę osobników (może być rysunek, opis osobnika i jego zachowania, dokumentacja zdjęciowa).

Zapraszamy do udziału w akcji dzieci i młodzież szkolną, jak też osoby dorosłe. Zachęcamy placówki oświatowe do kontynuacji działań podjętych podczas ubiegłorocznych Akcji, kiedy udało się wypracować współpracę na wielu płaszczyznach, a zaangażowanie dzieci, młodzieży, leśników, myśliwych i samorządowców było ogromne.

Uczestników Akcji zachęcamy do przesyłania (na adres: fundacja@jeziora.com.pl) krótkich, kilkuzdaniowych relacji wraz ze zdjęciami (ewentualnie filmami) z przeprowadzonych działań dla Ziemi. Będziemy na bieżąco zamieszczać je na naszej stronie internetowej www.jeziora.com.pl. w zakładce MCEE/działania placówek oświatowych.

Przypominamy, że po udziale w Akcji można złożyć specjalne sprawozdanie wg wzoru dostępnego poniżej. Na podstawie złożonych sprawozdań oceniane są podejmowane działania, a najbardziej zaangażowane placówki oświatowe będą nagrodzone.

Sprawozdania należy przesyłać do Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej 
(Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko) w terminie 
do 15 maja br.

Podsumowanie działań nastąpi 17 czerwca w Olsztynie podczas Pikniku Ekologicznego.

Wzór sprawozdania z udziału w akcji „Tydzień dla Ziemi”

Skip to content