bip

Ryn

Logo 7 Cudów Mazur

Ankieta dla przedsiębiorców dotycząca promocji gospodarczej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

„7 Cudów Mazur” Promocja gospodarcza Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Szanowni Państwo, w związku z opracowywaniem Koncepcji Promocji Gospodarczej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich na najbliższe lata i przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie działań promocyjnych z funduszy unijnych (RPO 2014-2020), prosimy Państwa o sugestie i opinie, dotyczące realizacji Państwa zdaniem, najlepszych form i narzędzi promocji gospodarczej.
Projekt „7 Cudów Mazur” wspólnie realizować będzie 12 samorządów, w tym gmina Ryn, we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Zależy nam bardzo, aby działania promocyjne były tożsame z Państwa potrzebami i wynikały z dotychczasowego doświadczenia biznesowego.

Wypełnioną ankietę prosimy przesyłać do wtorku 12 maja 2015 do godziny 12.00, na adres mailowy promocja@miastoryn.pl.

Logo 7 Cudów Mazur

Skip to content