bip

Ryn

ankieta

Ankieta do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ryn na lata 2021-2031

Szanowni Państwo!
Strategia rozwoju Miasta i Gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów. A w konsekwencji prowadzić do POPRAWY ŻYCIA MIESZKAŃCÓW!
 
Zwracamy się więc z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety niezbędnej do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ryn na lata 2021-2031, dostępnej pod poniższym linkiem: 
 
https://rynstrategia.webankieta.pl/
 
ankieta
Skip to content