bip

Ryn

nowe_logo_ankieta_poz

Ankieta Narodowego Funduszu Zdrowia

Ankieta Narodowego Funduszu Zdrowia 

Od 5 listopada do 30 listopada b.r. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta. Pierwszym etapem jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 Ankieta skierowana jest wyłącznie do pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny i anonimowy. Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie organizacji udzielania świadczeń. Pilotaż programu przewiduje przeprowadzenie ankiety skierowanej do pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ ciągu ostatnich 12 miesięcy. W ramach pilotażu przez trzy tygodnie (od 5 listopada br.) anonimowa ankieta będzie udostępniona pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu, a także w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.

 Państwa wsparcie i zaangażowanie w tym zakresie pozwoli nam uzyskać ważne informacje, dzięki którym opracujemy rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie organizacji udzielania świadczeń medycznych z korzyścią dla pacjentów.

 Z góry serdecznie dziękuję za udaną współpracę.

link do ankiety: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824

Skip to content