bip

Ryn

Baza zasobów NGO

Zapraszamy organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich) do zgłaszania się do BAZY ZASOBÓW NGO obszaru objętego projektem „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji” tj. zapraszamy organizacje z obszaru:

  • – Powiatu węgorzewskiego (gmina Węgorzewo, Budry, Pozezdrze)
  • – Powiatu giżyckiego (gmina: Giżycko, Ryn, Kruklanki, Wydminy, Miłki)
  • – Gminy Srokowo

Jednym z zadań CAS-u jest stworzenie Bazy Zasobów NGO polegającena stworzeniu bazy zasobów osobowych i rzeczowych organizacji działających na obszarze objętym projektem oraz zamieszczenie jej na stronie www.caswegorzewo.pl. Celem tego zadania jest umożliwienie organizacjom wzajemnego poznania się oraz poznania posiadanego potencjału osobowego i rzeczowego, który będzie mógł zostać wykorzystany przez zainteresowane organizacje w ramach wzajemnej współpracy w formie np. wymiany, udostępnienia, wypożyczenia tych zasobów.

Intencją Biura CAS jest stworzenie bazy zasobów, z której będą mogły korzystać nie tylko organizacje ze wskazanego powyżej obszaru działania, lecz również firmy i instytucje. Dla zgłaszających organizacji będzie to doskonałe narzędzie promocji posiadanych zasobów, a dla korzystający idealna baza wiedzy skąd pozyskać np. animatora czasu wolnego, instruktora wspinaczki bądź od kogo wypożyczyć np. sprzęt nagłośnieniowy itp.

Zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza dostępnego do pobrania poniżej oraz przesłanie go do biura CAS na adres mailowy: biuro@caswegorzewo.pl

 

Skip to content