bip

Ryn

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Rynie

PGKiM w Rynie ogłasza przetarg na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Rynie – 24 lokale , 4 garaże. Oferty należy składać do dnia 19.05.2021 r. w biurze PGKiM w Rynie, ul. Konrada Wallenroda 10. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się 19.05.2021 r o godz. 10.30. 

W załączniku poniżej do pobrania szczegółowy opis zamówienia. Dokumenty do pobrania na stronie: https://www.pgkimryn.pl/zarzadzanie/przetargi/241-budowa-budynku-mieszkalnego-wielorodzinnego-wraz-z-infrastruktura-techniczna-w-rynie.html

Skip to content