bip

Ryn

1

Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 1/5, 1/6 w Rynie

Gmina Ryn w dniu 16.03.2021 r. ogłosiła postępowanie w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.; poz. 2019 ze. zm.) na roboty budowlane pn.: Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 1/5, 1/6 w Rynie.

Znak Postępowania:  ZP.271.7.2021

Termin złożenia ofert: 30.03.2021 r., godz. 12:00

Termin wykonania zadania: 30.09.2021 r.

Postępowanie prowadzone za pomocą platformy przetargowej: https://miastoryn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

przetarg na dom pogrzebowy

 

Skip to content