bip

Ryn

Budżet Obywatelski na 2023 rok

Zachęcamy do zgłaszania propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. 

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy gminy Ryn mogą zdecydować na co przeznaczyć część budżetu gminy.

Każdy mieszkaniec Gminy Ryn może zgłosić jeden projekt (zadanie), który musi uzyskać poparcie 20 mieszkańców Gminy Ryn.

 

 

 

Zgłoszenie projektu (zadania) w ramach Budżetu Obywatelskiego następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia projektu (zadania) w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, w godzinach pracy Urzędu lub przeslanie pocztą do dnia 4 marca 2022 roku do godziny 15:00.

 • Projekty zgłoszone przez mieszkańców zostają poddane weryfikacji pod względem formalno – prawnym i merytorycznym przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie od dnia
  7 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku.
 • Do dnia 30 kwietnia 2022 roku ogłoszona zostanie lista projektów (zadań) pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.
 • Konsultacje z mieszkańcami Gminy Ryn w sprawie wyboru projektów (zadań) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przeprowadzone zostaną w dniach 4-31 maja 2022 roku w godzinach pracy Urzędu.
 • Wyniki głosowania, w tym informacje o wybranych projektach, podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta i Gminy Ryn i stronie internetowej do dnia 24 czerwca 2022 roku.

Zagłosować można w formie:

a) papierowej – poprzez wypełnienie opieczętowanej karty do głosowania i osobistego wrzucenia do urny w sekretariacie w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,

b) elektronicznej – poprzez aplikację do głosowania nad Budżetem Obywatelskim, wskazaną przez Urząd Miasta i Gminy Ryn.

Mieszkaniec Gminy Ryn wypełniając kartę może wybrać do realizacji 1 projekt (zadanie).

 

Poniżej do pobrania:

 • UCHWAŁA NR XXXVII/286/21 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Ryn konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ryn na 2023 rok oraz wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego
 • załącznik nr 1: zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok
 • załącznik nr 2: formularz zgłoszenia projektu (zadania) do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok
 • załącznik nr 3: karta do głosowania w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2023
 • Zarządzenie ws. powołania zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.
Skip to content