bip

Ryn

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2025 R.- GŁOSOWANIE

Informujemy, że konsultacje z mieszkańcami Gminy Ryn w sprawie wyboru projektów (zadań) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok przeprowadzone zostaną w dniach 6-31 maja 2024 roku.

Głosowanie będzie odbywało się w dwóch formach:

a) papierowej – poprzez własnoręczne wypełnienie w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn karty do głosowania oraz umieszczenie jej osobiście w urnie znajdującej się na parterze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ryn,

b) elektronicznej – poprzez aplikację do głosowania nad budżetem obywatelskim, dostępną na stronie: https://ryn.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

Głosowanie pod powyższym linkiem będzie aktywne od 6 maja do 31 maja.

Każdy mieszkaniec gminy Ryn może oddać tylko 1 głos.

Skip to content