bip

Ryn

1

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku” XIV edycja 2018/19

W ramach konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał Szkole Podstawowej w Rynie Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

Certyfikat jest przyznawany za szczególną aktywność w zakresie propagowania postaw proekologicznych. Szkoła dla osiągniecia celów w ramach ubiegania się o Certyfikat podejmowała zintegrowane działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej uczniów i środowiska lokalnego oraz realizowała projekty ekologiczne.

Oceny działań dokonała Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele następujących instytucji:

–        Kuratorium Oświaty w Olsztynie,

–        Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

–        Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej,

–        Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej,

–        Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

Szkolnym koordynatorem projektu była pani Izabela Ćwik.

Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się 29 listopada 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Dziękujemy Pracownikom, Uczniom, Rodzicom oraz całej społeczności lokalnej za efektywną współpracę.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie

1

2

Skip to content