bip

Ryn

Działka w Rynie nad jeziorem Ryńskim

Nr działki: 

1/190

Powierzchnia [ha]: 

2,0459

Przeznaczenie działki: 

Nieruchomość zgodnie z decyzją nr 59/08 o warunkach zabudowy z dnia 03.10.2008r. przeznaczona jest pod budowę Ryńskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Charakter działki: 

Turystyka/Rekreacja

Właściciel działki: 

Gmina Ryn

Ulica: 

Mazurska

Miasto: 

Ryn

Osoba do kontaktu: 

Ewa Pożaroszczyk

Telefon: 

/87/ 429-39-64

Faks: 

/87/ 429-39-74

Adres e-mail: 

grunty@miastoryn.pl

Strona internetowa: 

Will open in new windowMapka działki

Opis: 

Opis gminy/miasta: Położenie miasta/gminy:

Miasto położone jest na przecięciu szlaku komunikacyjnego: drogi krajowej nr 59 z drogą wojewódzką nr 642. Najbliższa stacja kolejowa: Giżycko (20 km). Odległość od głównych ośrodków: Olsztyn – 80 km (miasto wojewódzkie), Warszawa – 240 km (międzynarodowy port lotniczy), Gdańsk – 234 km (międzynarodowy port lotniczy), Elbląg – 175 km, port morski, przejście graniczne) Najbliższe przejście graniczne: Gołdap, (Polska-Rosja, 83 km, transport drogowy, towarowy) Bezledy (Polska-Rosja, 87 km, transport drogowy, towarowy). Ryn leży na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Powierzchnia miasta/gminy(km²): 4,09 / 204,54

Liczba ludności mieście/gminie(os.): 2996 / 5994

Stopa bezrobocia gminie (%): 14

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z obszaru gminy (os.): 345

Obecność SSE: –

Zachęty inwestycyjne dostępne na obszarze miasta/gminy: Uchwała nr XVII/112/99 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą nr XLI/298/02 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2002 roku stanowi: zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości nowo wybudowanie oraz zabytki będące w posiadaniu podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Ryn po raz pierwszy. W przypadku nowo wybudowanych obiektów zwolnienie dotyczy obowiązku podatkowego w okresie 5 lat od chwili zakończenia inwestycji, natomiast w przypadku zabytków zwolnienie przysługuje przez okres 5 lat pod warunkiem, że właściciel przystąpi do renowacji budowli. Aby uzyskać ulgę podatkową należy zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy 10 osób zameldowanych na stałe na terenie gminy Ryn na okres co najmniej 6 miesięcy. Zwalnia się od podatku również nieruchomości lub ich części związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą przez bezrobotnych, którzy bezpośrednio przed podjęciem tej działalności byli zarejestrowani w PUP niezależnie od tego czy podejmują działalność po raz pierwszy. Zwolnienie od opłat z tytułu podatku od nieruchomości obowiązuje przez okres 2 lat. Udziela się ulgi w podatku od nieruchomości, od nieruchomości lub ich części będących we władaniu podmiotu gospodarczego, prowadzącego działalność co najmniej 2 lata, który zwiększy zatrudnienie o osoby zameldowane na stałe na terenie gminy Ryn wg zasad:- przelicznikiem do pomniejszenia kwoty należnego podatku będzie procentowy wzrost zatrudnienia od 2000 roku w stosunku do średniego zatrudnienia w roku poprzednim, jeżeli w ciągu 2 ostatnich lat nie było zwolnień grupowych,- ulga będzie przysługiwała proporcjonalnie do okresu zatrudnienia nowo przyjętych pracowników, przy czym minimalny okres zatrudnienia tych pracowników musi wynosić co najmniej 6 m-cy.

Zasoby kadrowe/szkolnictwo wyższe i zawodowe/potencjalni kooperanci/obecność bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obszarze miasta/gminy/powiatu: Ludność w wieku produkcyjnym stanowi ok 60 % ludności ogółem.

Główne sektory gospodarki w powiecie: Sprzedaż, Budownictwo, Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia, Nieruchomości, Transport.

Największe atrakcje turystyczne w mieście/gminie/powiecie: Festiwale: Kultury Średniowiecza Masuria2, Piosenki Żeglarskiej i Morskiej Szanty w Giżycku, Mazury Hip-Hop Festiwal, Mazury Air Show Pokazy Lotnicze, Dni Rynu, Dni Giżycka, cykl Regat 7 Cudów Mazur,  Puchar Trzech Ryb Energa Sailing Cup.

Infrastruktura wypoczynkowo – rekreacyjna: Ekomarina, place zabaw i siłownia na świeżym powietrzu, korty tenisowe, boiska do gry w piłkę, ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jez. Ołów,  ścieżki rowerowe, promenada wzdłuż jeziora Ryńskiego.

Link do oferty ze zdjęciami http://www.investinwarmiaandmazury.pl/Oferta/

Skip to content