bip

Ryn

Ranking gminy

Gmina Ryn – Laureatem XIII Konkursu Jednostek Samorządu Terytorialnego zrównoważonego rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego – edycja 2016.

W poniedziałek 27 lutego 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef Karpiński wziął udział  w konferencji pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy JST”, która odbyła się w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Podczas konferencji  dr hab. Eugeniusz Sobczak, prof. Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej przedstawił ranking pt.: „Laureaci XIII Konkursu JST zrównoważonego rozwoju edycja 2016”. W trakcie  prezentacji omówione zostały osiągnięcia gmin, które w oparciu o przyjęte kryteria znalazły się w pierwszej dziesiątce województwa warmińsko-mazurskiego (w podziale na gminy wiejskie, wiejsko-miejskie oraz miejskie

Miasto i Gmina Ryn zajęła 2 miejsce w rankingu w kategorii Gminy Miejsko – Wiejskie.

Dyplom

Ranking gminy

Wręczenie dyplomu

Więcej

 

Skip to content