bip

Ryn

Gmina Ryn przystąpiła do Programu „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Ryn przystąpiła do Programu „Ciepłe Mieszkanie”, który wdrażany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 18 kwietnia Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wraz ze Skarbnik Gminy podpisali umowę na dotację ze środków Funduszu w wysokości ponad 101 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na wymianę źródeł ciepła w lokalach wielorodzinnych (małe wspólnoty) na terenie naszej gminy.

Skip to content