bip

Ryn

Gmina Ryn przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

Gmina Ryn przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

Celem tego programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Osoby w wieku poniżej 70 roku życia mogą zostać objęte tą usługą tylko w szczególnych przypadkach.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Koszty zakupów są ponoszone przez Seniora. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

W celu zgłoszenia swoich potrzeb należy zadzwonić na infolinię:
tel. 22 505 11 11 lub do Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rynie, tel. 87 429 39 67/63

Skip to content