bip

Ryn

pro

Gmina Ryn zdobyła nagrodę główna w konkursie PRO Warmia i Mazury 2018

Gmina Ryn już po raz kolejny zdobyła nagrodę główną w konkursie „PRO Warmia i Mazury” w kategorii Promocja gospodarcza.

Główną ideą Konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem konkursu był wybór najlepszego projektu, realizowanego na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur oraz poprawy wizerunku regionu.

Gmina Ryn zgłosiła do konkursu projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego”. Inwestycja ta miała za zadanie zmienić istniejący sposób zagospodarowania oraz kompleksowo uporządkować teren znajdujący się w centrum miasta Ryn na potrzeby mieszkańców i turystów oraz stworzenie miejsca spotkań, wypoczynku i integracji społecznej.

W ramach inwestycji powstały m.in.:

– ciągi piesze, jezdne, place i parkingi

– nasadzenia zieleni

– plac do rekreacji i wypoczynku z fontanną (podświetlaną światłami LED) i elementami małej infrastruktury

– oświetlenie i odwodnienie terenu

– przyłącze wod.–kan.

– system monitoringu terenu

pro

pro

pro

Skip to content