bip

Ryn

mieszkanie_strona

Gminny Program Budowy Mieszkań

Gmina Ryn zamierza opracować Gminny Program Budowy Mieszkań, w ramach którego będzie realizowana budowa budynku wielorodzinnego.

Lokale przeznaczone będą dla osób / rodzin posiadających centrum interesów osobistych lub gospodarczych (centrum życiowe) na terenie Gminy Ryn, nie posiadających własnego mieszkania lub tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego jak również dla tych osób, które w zamian zwolnią dotychczas zajmowany lokal komunalny.
Mieszkania przyznawane będą zgodnie z Regulaminem przyznawania, wynajmowania i sprzedaży lokali w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań.
Ankiety dla mieszkańców Gminy Ryn, zainteresowanych nabyciem mieszkania w Programie można pobierać ze strony internetowej www.miastoryn.pl oraz w sekretariacie UMiG Ryn. Wypełnione należy składać w sekretariacie UMiG w Rynie bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: miastoryn@miastoryn.pl w terminie do 10 maja 2015 r.
 
Skip to content