bip

Ryn

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogramy odbioru odbadów komunalnych w 2022 r. dostępne są na stronie MZMGO: http://mzmgo.mazury.pl/gospodarka-odpadami/harmonogramy

 

Skip to content