bip

Ryn

3

I Sesja Rady Miejskiej w Rynie

21 listopada, odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Rynie, podczas której odbyło się złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych oraz wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rynie.

Odbyło się również złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, Pana Jarosława Filipka. 

Poniżej przedstawiamy skład Rady Miejskiej w Rynie oraz poszczególnych Komisji.

 

 

 

Skład Rady Miejskiej w Rynie VIII kadencji

1             Juliusz Brant – Przewodniczący Rady

2             Jolanta Kołakowska – Wiceprzewodnicząca Rady

3             Zbigniew Biziewski – Członek Rady

4             Elza Natalia Fitza – Członek Rady

5             Marta Owczarek – Członek Rady

6             Małgorzata Jabłońska – Członek Rady

7             Ireneusz Nieckarz – Członek Rady

8             Beata Bojarska – Członek Rady

9             Joanna Kryńska-Cieśla – Członek Rady

10           Andrzej Zacharczyk – Członek Rady

11           Roman Szewczyk – Członek Rady

12           Władysław Nowikowski – Członek Rady

13           Krzysztof Cybul – Członek Rady

14           Krzysztof Jarosz – Członek Rady

 

Komisje Rady Miejskiej w Rynie (kadencja 2018 – 2023)

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa i Turystyki w składzie:

Beata Bojarska – Przewodnicząca

Krzysztof Cybul       

Roman Szewczyk             

Jolanta Kołakowska          

Krzysztof Jarosz           

2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  w składzie:

Elza Fitza – Przewodnicząca

Krzysztof Cybul                      

Joanna Kryńska – Cieśla     

Małgorzata Jabłońska    

Roman Szewczyk   

Zbigniew Biziewski

Jolanta Kołakowska         

3. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia w składzie:

 Joanna Kryńska – Cieśla – Przewodnicząca

 Małgorzata Jabłońska    

 Zbigniew Biziewski

 Juliusz Brant

 Krzysztof Jarosz

4. Komisja Rewizyjna w składzie:

Ireneusz Nieckarz – Przewodniczący

Władysław Nowikowski

Marta Owczarek

Andrzej Zacharczyk

Elza Fitza

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

Andrzej Zacharczyk – Przewodniczący

Marta Owczarek

Władysław Nowikowski

Beata Bojarska

Ireneusz Nieckarz

1

23

Skip to content