bip

Ryn

23

Inauguracja Ryńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

7 lutego w Hotelu „Zamek Ryn” odbyła się uroczysta Inauguracja Ryńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, powstałego w strukturach Fundacji PozytywArt.

W wydarzeniu wzięło udział wielu przybyłych gości, m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn – Jarosław Filipek, który objął Honorowym Patronatem Ryński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pani Monika Chyła – Sekretarz Gminy Ryn, Członkowie Rady Programowej RUTW: Pani Anna Prokopowicz – dr biologii wód arktycznych, Rektor RUTW, Pani Teresa Piątek – Prezes Fundacji PozytywArt, Pani Ewa Modzelewska – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie, Pani Renata Radziulewicz – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie, Pani Maria Tuczyńska – Dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie oraz Pan Juliusz Brant – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie a także: Pan Mirosław Drzażdżewski – Starosta Powiatu Giżyckiego, prof. Stefan Smoczyński – pełnomocnik rektora UWM ds. uniwersytetu trzeciego wieku, Pani Urszula Pasławska – Poseł na Sejm RP, Pani Anna Konecko – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, Pani Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie, Pani Barbara Mazurczyk – Wójt Gminy Miłki oraz przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Kętrzyna, Mrągowa, Mikołajek oraz Miłek.

Najważniejszym momentem wydarzenia było ślubowanie studentów Ryńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wręczenie indeksów. W skład studentów RUTW wchodzą 42 osoby.

Na koniec uroczystości odbył się koncert Pani Bożeny Oleksiak i Pana Dariusza Jodko.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2425

26

 

Skip to content