bip

Ryn

Informacja dla rolników o szacowaniu szkód

Uwaga Rolnicy !

 

Uprzejmie informujemy, że 10 marca br. Wojewoda Warmińsko – Mazurski powołał, stosownymi zarządzeniami, komisje ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi we wszystkich powiatach województwa warmińsko – mazurskiego.

Wzory wniosku rolnika do urzędu gminy/miasta o oszacowanie szkód i wniosku gminy do Wojewody oraz zarządzenia w sprawie powołania komisji powiatowych
do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i oszacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi umieszczone są na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska – Ochrona przyrody – Rolnictwo >> Rolnictwo.

W przypadku jeżeli rolnik nie sporządził jeszcze wniosku o dopłaty, we wniosku do gminy podaje uprawy znajdujące się w gospodarstwie w dniu zgłoszenia szkody, wg działek rolnych z wniosku o dopłaty bezpośrednie z roku ubiegłego oraz planowane uprawy do zasiewu w roku bieżącym, sugerując się również powierzchnią działek z ubiegłorocznego wniosku o dopłaty.

 

Skip to content