bip

Ryn

Informacja o zamknięciu kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia br. przestaje funkcjonować kasa w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn. Wszystkie transakcje (operacje) kasowe dokonywane będą przez kasy Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Rynie przy ul. M. Kopernika 22 bez  dodatkowych opłat.

Zachęcamy interesantów do podawania swojego numeru rachunku bankowego

(przy wnioskach o różnego rodzaju świadczenia) – ułatwi to Państwu i Gminie przekazywanie świadczeń. 

Skip to content