bip

Ryn

INFORMACJA WSPARCIE DORADCZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RYN W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO – CZYSTE POWIETRZE

Instytucją realizującą program priorytetowy „Czyste powietrze” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wspólnie
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szczegółowe informacje w zakresie uzyskania dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” są dostępne na stronie WFOŚiGW w Olsztynie:  http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Urząd Miasta i Gminy Ryn prowadzi punkt doradczy w godzinach pracy urzędu – tel. 87 429 39 79 .
Informacje dotyczące programu można uzyskać również osobiście w pokoju 128.

UWAGA: Beneficjentem programu może być osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Zmiany w Programie Czyste powietrze od 01.07.2021 r.

http://wfosigw.olsztyn.pl/2021/06/17/nowosci-w-programie-czyste-powietrze/

Skip to content