bip

Ryn

Informacja z wyboru ofert – otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

W załącznikach do pobrania:

Informacja z wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

– Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2023 r.

– Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2023 roku

oraz realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu: 

– Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

– Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

– Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

– Ratownictwa i ochrony ludności

– Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Skip to content