bip

Ryn

dscn4929

Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych w Rynie

11 września na Ośrodku Sportów Wodnych „Zofiówka” w Rynie odbył się Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych, zorganizowany przez Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RYSIPON „Dar Serca”. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki wsparciu ze środków Powiatu Giżyckiego oraz Miasta i Gminy Ryn, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz w zakresie wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W Przeglądzie wzięli udział zaproszeni goście, m.in. Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, MGOPS w Rynie oraz RPEKiT w Rynie a także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowych z Rynu, Ełku, Gołdapii, Olsztynka i Kętrzyna, którzy wystąpili z pięknie przygotowanymi pieśniami żeglarskimi. Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpili także przedstawiciele Ryńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z Prezes Fundacji Pozytywart Panią Teresą Piątek. Dziękujemy za piękne występy i gratulujemy wszystkim uczestnikom świetnego przygotowania. 

Skip to content