bip

Ryn

Wsparcie inwestora

Wsparcie lokalne

Gmina Ryn zapewnia szerokie wsparcie dla inwestora poprzez utworzony Punkt Obsługi Inwestora.

Do zadań Punktu obsługi Inwestora należy:

 • przedstawienie aktualnej oferty inwestycyjnej gminy;
 • asystowanie oraz pomoc w procedurach administracyjnych oraz prawnych na poziomie gminy;
 • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji;
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • oferowanie opieki poinwestycyjnej poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych z działalnością na terenie gminy, także dla firm działających już na terenie gminy,
 • informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez Radę Miejską.

Dodatkowym wsparciem dla inwestorów jest możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie:

 • Uchwała nr XVII/112/99 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą nr XLI/298/02 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2002 roku stanowi:

zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości nowo wybudowane oraz zabytki będące w posiadaniu podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Ryn po raz pierwszy.

W przypadku nowo wybudowanych obiektów zwolnienie dotyczy obowiązku podatkowego w okresie 5 lat od chwili zakończenia inwestycji, natomiast w przypadku zabytków zwolnienie przysługuje przez okres 5 lat pod warunkiem, że właściciel przystąpi do renowacji budowli. Warunkiem udzielenia zwolnienia będzie zatrudnienie na pełen co najmniej 10 osób zameldowanych na stałe na terenie gminy Ryn na okres co najmniej 6 miesięcy przez czas trwania ulgi.

Zwalnia się od podatku również nieruchomości lub ich części związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą przez bezrobotnych, którzy bezpośrednio przed podjęciem tej działalności byli zarejestrowani w PUP niezależnie od tego czy podejmują działalność po raz pierwszy.

Zwolnienie od opłat z tytułu podatku od nieruchomości obowiązuje przez okres 2 lat. Udziela się ulgi w podatku od nieruchomości, od nieruchomości lub ich części będących we władaniu podmiotu gospodarczego, prowadzącego działalność co najmniej 2 lata, który zwiększy zatrudnienie o osoby zameldowane na stałe na terenie gminy Ryn wg zasad:- przelicznikiem do pomniejszenia kwoty należnego podatku będzie procentowy wzrost zatrudnienia od 2000 roku w stosunku do średniego zatrudnienia w roku poprzednim, jeżeli w ciągu 2 ostatnich lat nie było zwolnień grupowych,- ulga będzie przysługiwała proporcjonalnie do okresu zatrudnienia nowo przyjętych pracowników, przy czym minimalny okres zatrudnienia tych pracowników musi wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Wsparcie regionalne

Wsparcie oferowane przez instytucje regionalne

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
  Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
  tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat
  Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54
  e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
  http://www.wmarr.olsztyn.pl/
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
  Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
  e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

Wsparcie krajowe

Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych

Formy współpracy

Skip to content