bip

Ryn

ulotka handel ludźmi

Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

Aktualna sytuacja na granicy polsko – ukraińskiej może powodować próby dokonania przestępstwa poprzez wykorzystanie uchodźców z Ukrainy w celu handlu ludźmi.
Komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
ulotka handel ludźmi
ulotka handel ludźmi
ulotka handel ludźmi
Skip to content