bip

Ryn

Konkurs na projekt flagi Gminy Ryn – podsumowanie

Dnia 13 listopada 2017 r. zespół do oceny prac zgłoszonych do konkursu na projekt flagi Gminy Ryn zebrał się w pełnym składzie, powołanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn:

  • Barbara Kowalska – przewodnicząca Zespołu
  • Maria Tuczyńska – członek
  • Jarosław Majkowski – członek
  • Elżbieta Rudnik – członek

 

 

Po zapoznaniu się Zespołu z treścią regulaminu konkursu i otwarciu kopert zgłoszonych projektów, postanowiono ogłosić brak rozstrzygnięcia konkursu na projekt flagi Gminy Ryn, ze względu na niewystarczającą ilość ofert spełniających kryteria konkursu. 

Skip to content