bip

Ryn

konkurs dyrektor

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie” z podanym imieniem (imionami) i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu w punkcie obsługi mieszkańców znajdującym się na parterze Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia 14 sierpnia 2023 roku do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Ryn. Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej. 

konkurs dyrektor

Skip to content